Chat ngay
top of page

Delivery & Returns

Delivery policy

How to pay shipping costs

Pay the shipping cost directly to the freight forwarder.

Payment by wire transfer or online payment for Sadu includes the cost of goods and shipping. The shipping fee table is applied according to the shipping partner's fee table.

 

* In most cases, the package will be delivered within the estimated time of arrival. However, actual delivery dates may be affected by flight arrangements, weather conditions and other external factors. Please refer to tracking information for the most accurate delivery date. The specific time depends on the official website / announcement of the logistics company.

2.Quy định dừng hợp tác trong các trường hợp sau:

-     Khi CTV vi phạm các điều khoản của chính sách này gây ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng, quyền lợi và hình ảnh của Công ty hoặc cố tình vi phạm nhiều lần, không hợp tác với Công ty mặc dù Công ty đã nhắc nhở nhưng không rút kinh nghiệm và khắc phục, sửa sai.

-     Khi CTV không có doanh thu trong 06 tháng liên tiếp.

-     Khi CTV chủ động đề nghị ngừng tham gia chương trình CTV của SADU

-     Khi cá nhân không còn đủ các điều kiện đăng ký cộng tác viên theo quy định ở trên.

-     Khi SADU quyết định ngừng toàn bộ chương trình CTV.

3.Các vấn đề xử lý trứng

​TRỨNG VỠ VÀ NẺ

  • Nhân viên giao hàng và khách hàng cùng đồng kiểm và thống kê số lượng trứng vỡ (kèm video, hình ảnh ), Sadu xác minh và trừ tiền trực tiếp trên đơn hàng ( yêu cầu xử lý vấn đề phát sinh sớm nhất trong vòng 24h kể từ khi phát sinh)

TRỨNG THIẾU

  • Nhân viên giao hàng và khách hàng cùng đồng kiểm và thống kê số lượng quả thiếu kèm video, Sadu xác minh và trừ tiền trực tiếp trên đơn hàng.

Return Policy

231.png

-     Khách hàng do CTV giới thiệu sẽ được theo dõi trong suốt quá trình hợp tác, nếu khách hàng có phát sinh đơn hàng tiếp theo (liên hệ qua CTV hoặc trực tiếp công ty) thì tỷ lệ chiết khấu hoa hồng vẫn được thanh toán cho CTV đó theo mã khách hàng công ty lưu trữ.

-     CTV không mất tiền đầu tư ban đầu, sản phẩm sẽ được gửi từ tổng công ty sau khi CTV or khách đặt hàng trực tiếp từ phí công ty.

-     Được sử dụng hồ sơ công ty cùng các giấy tờ liên quan để thực hiện việc quảng bá, tiếp thị tới thị trường và khách hàng tiềm năng;

-     Được hỗ trợ kiến thức bán hàng, kiến thức về sản phẩm. Được cung cấp tài liệu, Catalog sản phẩm, kĩ thuật, giải pháp,....để phục vụ cho công tác bán hàng;

-     Được thông tin về giá cả, thông tin về sản phẩm, chính sách, các chương trình khuyến mãi có liên quan;

-     Được hỗ trợ tư vấn, đàm phán khi có nhu cầu. Đối với các yêu cầu từ phía khách hàng vượt tầm xử lý của CTV. SADU sẽ hỗ trợ đảm nhận và xử lý;

B. Mô hình hoạt động

  • CTV trực tiếp tư vấn và chào bán các sản phẩm của SADU tới khách hàng, hướng dẫn khách hàng đặt hàng tại APP của SADU. Ngoài ra, CTV có thể đặt hộ đơn hàng cho khách hàng tại App của SADU

  • Yêu cầu để được ghi nhận doanh thu cho CTV là: khách hàng/CTV phải truy cập vào APP của Sadu bằng đường link có chứa mã giới thiệu duy nhất mà hệ thống SADU đã cấp cho CTV tại thời điểm đăng ký.

  • SADU xử lý đơn hàng, giao hàng thành công cho khách hàng và ghi nhận doanh thu hoa hồng cho CTV tại hệ thống quản trị affiliate (CTV đã được cấp tài khoản để có thể tự theo dõi đơn hàng, doanh thu, hoa hồng của mình).

  • Cuối mỗi tháng, SADU thực hiện đối soát sản lượng đơn hàng thành công với CTV và chi trả hoa hồng theo chính sách đã thoả thuận, với mức hoa hồng tích luỹ trong tháng tối thiểu đạt từ 500,000 đồng trở lên. Trường hợp hoa hồng tích luỹ của CTV chưa đạt đủ mức tối thiểu tại kỳ đối soát này, thì sẽ được chuyển qua kỳ đối soát và thanh toán tiếp theo.

  • Công ty giữ lại 10% giá trị hoa hồng của CTV để nộp thuế TNCN thay cho CTV theo quy định của Pháp luật.

  • Các điều khoản về thanh toán, đối soát với CTV được quy định cụ thể tại Hợp đồng CTV.

bottom of page